stavebné práce, rekonštrukcie, elektroinštalácia

Spoločnosť ELINSS, s.r.o. je zapojená do operačného programu Ľudské zdroje

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“,

kód: ITMS 312031U109

esf.gov.sk

ESF

VIAC

ludskezdroje.gov.sk

OPLZ

VIAC

ia.gov.sk

IA

VIAC

Realizované projektyInternáty Bratislava

Kompletná rekoštrukcia ubytovacích jednotiek pre študentov strednej odbornej školy

galéria

ZŠ Majerníkova

Kompletná rekoštrukcia sociálnych zariadení vrátane šatní a sprch pre účely využitia telocvične

galéria

Kasárne Bratislava

Kompletná rekonštrukcia dvojpodlažnej budovy vrátane sociálnych zariadení, kanalizačnej a vodovodnej prípojky

galéria

Kasárne Martin

Kompletná rekonštrukcia kanceláriií pre administratívu vrátane novej elektroinštalácie a výmeny okien

galéria

KONTAKT

ELINSS, s.r.o.     Mobil: +421 905 976 535
Žilinská cesta 507     Email: elinss@elinss.sk
013 11 Lietavská Lúčka      
       
IČO: 448 998 31      
IČ DPH: SK2022876427